Cart 0 items: $0.00

Koshiji Nisai Shiro Utsuri 122b
38cm-42cm

In Stock
Add To Cart
$495.00
/ Koi A
SKU: KOSNSU122BA
Add To Cart
$495.00
/ Koi B
SKU: KOSNSU122BB
Add To Cart
$495.00
/ Koi C
SKU: KOSNSU122BC
Add To Cart
$495.00
/ Koi D
SKU: KOSNSU122BD
Add To Cart
$495.00
/ Koi E
SKU: KOSNSU122BE
Add To Cart
$495.00
/ Koi F
SKU: KOSNSU122BF
Add To Cart
$495.00
/ Koi G
SKU: KOSNSU122BG
Add To Cart
$495.00
/ Koi H
SKU: KOSNSU122BH

Measured 10/10/2022