Cart 0 items: $0.00

Ozumi Nisai Beni Kin Kikokuryu 123B
Gender Unknown

In Stock
Add To Cart
$750.00
/ Koi A - Kin Kikokuryu
SKU: OZUNBK123B
Add To Cart
$750.00
/ Koi B - Beni Kikokuryu
SKU: OZUNBK123BB
Add To Cart
$750.00
/ Koi C - Beni Kikokuryu
SKU: OZUNBK123BC
Add To Cart
$750.00
/ Koi D - Beni Kikokuryu
SKU: OZUNBK123BD
Add To Cart
$750.00
/ Koi E - Kin Kikokuryu
SKU: OZUNBK123BE
Add To Cart
$750.00
/ Koi F - Kin Kikokuryu
SKU: OZUNBK123BF
Add To Cart
$750.00
/ Koi G - Kin Kikokuryu
SKU: OZUNBK123BG

Measured 10/14/23

Genders Unknown - 35cm-40cm Nisai