Cart 0 items: $0.00

Koshiji Showa Only
Free SWA Cargo Shipping

In Stock
Add To Cart
$45.00
/ 6-7 inch - 20 koi / box
SKU: Koshiji6-7ShowaWhls
Add To Cart
$65.00
/ 8-10 inch -15 koi/box
SKU: Koshiji8-10ShowaWhls