Cart 0 items: $0.00

Koshiji Tosai Mix
14-16cm

In Stock
Add To Cart
$700.00
/ 35 Koi/Box
SKU: KOSHTM120BWHLS

Showa, Doitsu Hikari, GR Soragoi, Soragoi, Doitsu Chagoi, Goshiki, Doitsu Kohaku

  • 14-16cm
  • 35 koi @ $20
  • $700/Box